Saopštenje za medije

Osnovni sud u Mitrovici – predmet ratnih zločina:

26 avgust 2014

Predsedavajući sudija je tokom današnjeg prvog saslušanja, održanog pred Osnovnim sudom u Mitrovici protiv petoro okrivljenih, upoznao okrivljene sa njihovim pravima i proverio tačnost njihovih ličnih podataka sadržanih u optužnici. Troje okrivljenih se tereti za teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva, dok se dvoje ostalih okrivljenih tereti za podsticanje na izvršenje ovih krivičnih dela. Pored toga, jedan okrivljeni se tereti za ratne zločine.

Predsedavajući sudija je konstatovao da su advokati odbrane primili sve dokumente navedene u optužnici. Tužilac je pročitao relevantne delove optužnice, a sudija je saslušao izjašnjavanja okrivljenih. Svi okrivljeni su se na sve tačke optužnice izjasnili da nisu krivi.

Od okrivljenih se takođe zahteva da podnesu pisane prigovore i predloge na optužnicu najkasnije do 26. septembra 2014. godine. Oni takođe imaju obavezu shodno članu 256. i članu 254. stav 2 Zakona o krivičnom postupku da obelodane svoje dokaze tužilaštvu.

Nakon prijema njihovih pisanih podnesaka i odgovora tužioca na iste, predsedavajući sudija će doneti odluku o optužnici.

Pored toga, dvojici okrivljenih je dostavljeno Rešenje o produženju njihovog pritvora za još dva meseca, pošto obojici ističe pritvor. Tako je jednom okrivljenom pritvor produžen od 26. avgusta 2014. godine do 26. oktobra 2014. godine, dok je drugom okrivljenom pritvor produžen od 4. septembra 2014. do 4. novembra 2014. godine.