Saopštenje za medije

EULEKS implementirace svoj mandat:

29.08.2014

Evropska unija priznaje pravo na mišljenje svih građana na Kosovu, ukljucujuci i gradonačelnika iz severnih kosovskih opština. Misija će nastaviti da sprovodi svoj mandat u skladu sa željama zemalja članica Evropske unije.

Misija će uzimati u obzir njihovu zabrinutost i biće u stalnom kontaktu s'političkim predstavnicima kako bi se pronašli načini za poboljšanje saradnje i unapređenje sprovođenja mandata misije, koji je jasno definisan od strane 28 država članica Evropske unije.

U vezi sa zakonskim postupcima, koji su usvojeni i iz mandata Misije u pomaganju Kosova na putu do veče evropske integracije u vladanju prava, naglašavamo da ne treba da postoji mešanje u institucijama vladavine prava. To je ključni princip Misije, kao i vladavine prava uopšte, da se pravda primenjuje jednako za sve i niko nije iznad zakona. To je nesporni medjunarodni standard, i jedini koji misija primenjuje.

EULEKS ne pravi razliku na nacionalnoj osnovi kada je u pitanju sprovodjenje vladavine zakona u okviru svojih mandata, a samo sugestija da se ovo može desiti, kako se izjavila od strane različitih partija, je potpuno lažna i neosnovana.

Potpuno je razumljivo da neki zakonski postupci mogu biti neprijatni za neka fizička lica, ali oni koji nisu počinili nikakav zločin, tada ne treba da se plaše predstaviti se i imati priliku da se zakonski dokažu, i liše se optužbe.

Podsećamo da je svako nevin dok se ne dokaže krivica, i takav proces važi u svim pravnim postupcima.