Saopštenje za medije

Presuda u slučaju zemljišta

9. septembar 2014. god.

Tužilac KSTK u potpunosti je zadovoljan presudom koju je doneo Osnovni sud u Prizrenu (sa sedištem u Prištini). Desetoro okrivljenih proglašeno je krivim za izvršena krivična dela u vezi sa donošenjem protivpravnih sudskih odluka i pomoći u donošenju istih protivpravnih sudskih odluka, u periodu između 2006. i 2007. god. Ovaj slučaj se odnosi na društveno zemljište gde su sudije Opštinskog suda u Prištini donosile odluke sa namerom da se različite parcele visoke vrednosti prenesu fizičkim licima.

Tužilaštvo je uspešno dokazalo da su O. J, S. M, S. S. i T. M, sa svog položaja sudija Opštinskog suda u Prištini, i R. R, E. A. i F. B, sa svog položaja sudija Okružnog suda u Prištini, sa namerom da pribave protivpravnu materijalnu korist za sebe, ili za drugo lice, ili da uzrokuju štetu drugom licu, doneli protivpravne odluke u 15 predmeta u vezi sa zemljištem Društvenog preduzeća KBI Kosovo Export, čime su izvršili krivično delo donošenja protivpravnih sudskih odluka.

Osim toga, tužilaštvo je dokazalo da su dvoje okrivljenih, H. B. u svom navodnom svojstvu zakonskog zastupnika Socijalno preduzeće i G. G. kao zakonski zastupnik nekih od tužilaca omogućili izvršenje krivičnog dela tako što su pomagali sudijama u periodu između 2006. i 2007. god. U datom periodu, N. U. je bio predsednik Opštinskog suda u Prištini i imao je opštu odgovornost za rad Opštinskog suda. Osim toga, optuženi je takođe osuđen za izdavanje nelegalnih odluka u saizvršilaštvu. Sudije su nastavile da donose protivpravne sudske odluke iako nisu imale nadležnost za isto, pošto je jedini sud koji je imao nadležnost da rešava predmete u vezi sa potraživanjima na zemljištu društvenih preduzeća bila Posebna komora Vrhovnog suda Kosova.

Sve stranke imaju pravo žalbe.