Saopštenje za medije

Potvrđena optužnica u Osnovnom sudu u Mitrovici

12.11.2014 god.

Juče je međunarodni sudija odbio kao neosnovane zahteve odbrane da se odbace optužnice podnete Osnovnom sudu u Mitrovici protiv petorice optuženih.

Tri osobe su optužene za krivična dela teškog ubistva i teškog ubistva u pokušaju, dok su ostale dve optužene za podstrekivanje na izvršenje tih krivičnih dela. Štaviše, jedan okrivljeni optužen je i za ratne zločine.

Sud je odbacio primedbe koje je uložila odbrana u vezi sa prihvatljivošću dokaza kao neosnovane. Utvrđeno je da su svi dokazi iz spisa predmeta prihvatljivi.

Odbrana ima na raspolaganju pet dana za podnošenje žalbe na ovu presudu.