Saopštenje za medije

Presuda u suđenju za pokušaj ucene

9. decembar 2014. god.

8.decembra 2014.godine, Mešovito veće sastavljeno od domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prištini oslobodilo je H. S i – presudom koju je donela većina – osudilo Š.B i A. M za krivično delo pokušaja ucene izvršeno u saučesništvu, suprotno članu 268. stav 2. Privremenog krivičnog zakona Kosova, u vezi sa članom 23. i 20. Privremenog krivičnog zakona Kosova. Za okrivljenog Š.B, izrečena je obustava izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci sa periodom provere u trajanju od 2 godine; i za okrivljenu A.M, izrečena je obustava izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 6 meseci sa periodom provere u trajanju od 1 godine. Krivično delo je izvršeno na Kosovu januara meseca 2012. god.

Postupak je po službenoj dužnosti vodio tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STRK).

Strane su obaveštene o pravu na žalbu u roku od 15 dana od dana izricanja presude.