Saopštenje za medije

Dvoje lica izjasnilo se krivim u predmetu iznude i trgovanja uticajem

16. decembar 2014. god.

Sudsko veće sastavljeno od dvoje međunarodnih sudija i jednog domaćeg sudije prihvatilo je juče priznanje krivice po svim tačkama optužbe od okrivljenih B. V. i S. M. pred Osnovnim sudom u Uroševcu (sa sedištem u Kačaniku).

Okrivljeni B. V. optužen je sa dve tačke zbog trgovanja uticajem, jednom tačkom zbog iznude i jednom tačkom zbog neovlašćenog posedovanja oružja. Okrivljeni S. M. optužen je sa dve tačke zbog trgovanja uticajem i jednom tačkom zbog iznude.

Glavni pretres protiv šestoro okrivljenih počeo je 19.05.2014. god. Okrivljenima B. V. i S. M. biće izrečena kazna na kraju suđenja za preostalih četvoro okrivljenih. Sedmi okrivljeni pobegao je pre nego što je optužnica podignuta i izdati su nalozi za njegovo hapšenje. Dvoje okrivljenih kojima se još uvek sudi bili su pripadnici Policije Kosova u vreme kada su navodno izvršena krivična dela. Jedan od njih imao je čin poručnika.

Postupak vodi međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova.