Saopštenje za medije

Presuda u predmetu Pasoš

18. decembar 2014. god.

Mešovito veće Osnovnog suda u Prištini, sastavljeno od jednog domaćeg i  dvoje međunarodnih sudija, osudilo je danas, 18.12.2014. godine, osmoro okrivljenih u tzv. predmetu Pasoš. Veće sudija zaključilo je da su okrivljeni N. V, F.B, B.B, E.D, I.F and N.T krivi po optužbi za organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim delom pranja novca. Okrivljenom J. B and S.Š proglašeni su krivim po optužbi za krivično delo primanja ukradene robe. Okrivljena N. V. oslobođena je optužbe za krivično delo zloupotrebe poverenja i utaje poreza. Okrivljeni  F. B,  E.D,  I.F, N.T and H.Š oslobođeni su optužbe za krivično delo utaje poreza.
Sud je okrivljenima izrekao sledeće kazne:
Okrivljenoj N. V izrečena je kazna zatvora u trajanju od dvanaest (12) godina i novčana kazna u iznosu od 25.000 evra.
Okrivljenom F.B izrečena je kazna zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina i novčana kazna u iznosu od 25.000 evra.
Okrivljenom B. B. izrečena je kazna zatvora u trajanju od pet (5) godina i novčana kazna u iznosu od 5.000 evra.
Okrivljenom E. D. izrečena je kazna zatvora u trajanju od osam (8) godina i novčana kazna u iznosu od 20.000 evra.
Okrivljenom I. F. izrečena je kazna zatvora u trajanju od pet (5) godina i novčana kazna u iznosu od 8.000 evra.
Okrivljenom N. T. izrečena je kazna zatvora u trajanju od četiri (4) godine i novčana kazna u iznosu od 8.000 evra.
Okrivljenom J.B izrečena je kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i novčana kazna u iznosu od 5.000 evra.
Okrivljenom S. Š izrečena je kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i novčana kazna u iznosu od 5.000 evra.
                                                                                                                                      
Takođe, sud je odlučio da oduzme dva stana i drugu imovinu približne vrednosti od 372.000 evra, i nametnuo je obavezu okrivljenima da oštećenoj strani nadoknade štetu.
Sud je odlučio da odredi sudski pritvor okrivljenima N. V, F.B, B.B, E.D, I.F i N.T  do pravosnažnosti presude i da privremeno oduzme putne isprave okrivljenima J.B. i S.Š.
Postupak je vodio međunarodni tužilac iz STK. Svaka strana ima pravo žalbe.