VESTI

EULEX pokreće kampanju na severu

EULEX je u severnom regionu Kosova pokrenuo kampanju podizanja informisanosti javnosti o svom delovanju na Kosovu. Kampanja je sastavni deo jednog niza sveobuhvatnih kampanji za podizanje stepena informisanosti javnosti o radu EULEX-a na Kosovu i njegovom mandatu. Tokom protekle jeseni jedna kampanja je bila usredsređena na rad EULEX-a na pružanju podrške institucijama vladavine prava na Kosovu (kliknite ovde da biste pročitali više). Od decembra 2012. do januara 2013. godine sprovedena je još jedna kampanja koja je bila usredsređena na izvršni rad EULEX-a (kliknite ovde da biste pročitali više). Ova kampanja prikazuje kako EULEX svojim radom postepeno uspeva da uspostavi vladavinu prava širom severnog dela Kosova.


Tokom marta 2013. godine različite kosovske mreže i razne TV stanice na severu emitovaće pet različitih TV spotova. U tih pet TV spotova biće obrađena pitanja stanovništva koje živi na severu Kosova i dati odgovori višeg osoblja EULEX-a (kliknite ovde za pregled). U petom TV spotu prikazan je rad Operativne grupe za Mitrovicu, jedne grupe EULEX-ovih istražitelja i tužilaca koja se posebno bavi krivičnim delima koja su izvršena u širem regionu Mitrovice. Ovim se spotom poziva stanovništvo da pruži bilo koje infromacije koima raspolaže, a koje bi mogle da se iskoriste u istragana teških krivičnih dela (kliknite ovde za pregled). U sklopu ove kampanje biće sprovedene i aktivnosti informisanja javnosti u koje će biti uključeni istražitelji i tužioci iz Operativne grupe za Mitrovicu, a njihovo sprovođenje je predviđeno u školama u severnom delu regiona. Tokom tih događaja biće podeljeno 4000 letaka u vezi sa OGM. Već 4. i and 15. februara održane su dve posete dvema školama u Vučitrnu i Prilužju. Planiran je takođe veći broj aktivnosti informisanja javnosti u vezi sa pitanjima ljudskih prava i pritvornim centrom na severu. Dana 20. marta EULEX i Kulturno-infromacioni centar EU u Mitrovici će početi sa serijom jednomesečnih stručnih predavanja EU u vezi sa Operativnom grupom za Mitrovicu (kliknite ovde da bist pročitali više o akcijama ove vrste koje su nedavno održane u Prištini).

Region Mitrovice ili severni region obuhvata šest opština u severnom delu Kosova koje su obično poznate kao 'sever'. Značenje pojma 'sever', koji često možete da čujete u kafićima na Kosovu, tokom političkih razgovora i u međunarodnim krugovima, promenjeno je sa značenja geopolitičkih nadležnosti i definiše se kao oblast i dinamika severno od reke Ibar. Jedincie i odeljenja EULEX-a usredsređene su na šest opština koje čine sever.