Saopštenje za medije

EULEX objavljuje Programski izveštaj za 2012 godinu

6. jul 2012 godine

EULEX će danas objaviti novi Programski izveštaj pod nazivom “EULEX: Vladavina prava izvan novinskih naslova”. U izveštaju su navedene aktivnosti koje su preduzeli EULEX i pandani sa Kosova od početka rada Misije 2008 godine.

Pored sumiranja dosadašnjih dostignuća, izveštaj sadrži i pogled u budućnost, naglašavajući strateške oblasti na koje će se Misija fokusirati u budućnosti. Ukupno, EULEX će nastojati da osigura veću usklađenost sa kompletnim planom EU, uključujući Mapu puta ka viznoj liberalizaciji, kao i čvrsto partnerstvo sa kosovskim institucijama vladavine prava.

Programski izveštaj EULEX-a za 2012. godinu na engleskom jeziku može da se skine na sledećem linku:

http://www.eulex-kosovo.eu/uploads/EULEX_Programme_Report_2012.pdf