Saopštenje za medije: EULEX osuđuje blokadu puteva i postavljanje civilnih tačaka za osmatranje

23 jun, 2009

EULEX strogo osuđuje poslednja dešavanja na severu Kosova, gde su demonstranti sprečili EULEX carinske službenike da obavljaju svoje dužnosti time što su postavili blokade i takozvane civilne tačke za osmatranje na putevima koji vode do administrativnih prelaza 1 i 31.

EULEX ima mandat da svoje aktivnosti obavlja na celoj teritoriji Kosova. Ovaj mandat je potvrđen u pozivnom pismu EULEX-u od strane kosovskih organa vlasti i u pismu Predsednika Srbije, g-din Tadića Visokom predstavniku EU, g-dinu Solani.

Od sredine januara 2009. godine, EULEX carina je uspostavila 24. časovno prisustvo na prelazima 1 i 31 dok su od 1. februara 2009. godine EULEX carinski službenici počeli da registruju komercijalnu robu koja ulazi na prelazima 1 i 31. Od ponoći 20. maja 2009. godine, EULEX carina je uspostavila jaći stepen kontrole, tražeći kopije ličnih karata i vozačkih dozvola vozača kamiona koji prevoze komercijalnu robu, kao i faktura robe koju prevoze u kojima se navodi vrednost i vrsta robe, nakon čega bi stavljali pečat EULEX-a na fakturi.

EULEX je, takođe u saradnji sa kosovskim organima vlasti, jasno preneo pitanje uspostavljanja ovih mera na sastancima sa srpskim Ministrom spoljnih poslova, srpskom Carinskom i poreskom administracijom i predstavnikom Ministarstva za Kosovo, na kojima nisu izneti nikakvi suprotni komentari o novim merama koje je trebalo uspostaviti na prelazima 1 i 31. Šta više, nisu odbijena niti pisma koje je šef EULEX carina poslao srpskom Ministru za finansije, obaveštavajući ga o planiranim merama.

Ove aktivnosti od strane EULEX-a su za rezultat imale značajno smanjenje stope krijumičarenja, što je od koristi za sve zajednice. EULEX nijednom nije vršio naplatu carinih dažbina. To je politička odluka koja se ne može doneti od strane EULEX-a.

Kontakt:

Karin Limdal, Deputy Head of EULEX PPIO, +377 44 799 247
Kristiina Herodes Justice Spokesperson, +377 44 702 689