Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX i Ministarstvo pravde kroz dva tehnička sporazuma konsoliduju tekuću saradnju između EULEX-a i ISM-a u radu na nestalim licima

03. juli 2024. god.

Šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Giovanni Pietro Barbano, i ministarka pravde Kosova, Aljbuljena Hadžiju, potpisali su danas dva tehnička sporazuma sa ciljem da konsoliduju tekuću odličnu saradnju između EULEX-a i Instituta za Sudsku medicinu (ISM), zarad veće efikasnosti rada na pitanju nestalih lica.

‘Tehnički sporazum između EULEX-a i ISM o sprovođenju zajedničkog rada na slučajevima’ pokriva ključno pružanje pomoći ISM-u od strane EULEX-ovog Tima za sudsku medicinu u svim tehničkim aspektima potrage, ekshumacije i identifikacije nestalih lica u vezi sa sukobom na Kosovu.

‘Tehnički sporazum o srednjoročnom postavljanju kontejnerskih kancelarija u ISM-u’ tiče se privremenog postavljanja kontejnerskih kancelarija u ISM-u od strane EULEX-a, i ima za cilj da obezbedi kontinuitet za bliski radni odnos između EULEX-ovog Tima za sudsku medicinu i osoblja ISM do završetka radova na sanaciji zgrade ISM, nakon što je zgrada oštećena u požaru. Očekuje se da će kontejnerske kancelarije biti postavljene u narednim mesecima.

Tehnički sporazumi potpisani danas pomoći će da se povećaju kapaciteti ISM za sprovođenje rada na pitanju nestalih lica, kako je predviđeno nedavno usvojenom ‘Strategijom za tranzicionu pravdu 2024-2034’.

Od početka svog mandata do danas, EULEX neumorno radi na lociranju i vraćanju posmrtnih ostataka nestalih lica njihovim porodicama kako bi oni bili sahranjeni s poštovanjem i dostojanstvom.  EULEX-ovi stručnjaci pružaju ekspertizu i savet u identifikaciji skrivenih ili neobeleženih grobova i ekshumaciji i identifikaciji žrtava rata na Kosovu i perioda odmah nakon njega. Misija takođe podržava ISM u pregledu neidentifikovanih ostataka u Mrtvačnici u Prištini.

Konkretno, od 2009. godine EULEX-ovi stručnjaci su aktivno učestvovali u 806 terenskih operacija lociranja nestalih lica, uključujući 210 ekshumacija. Identifikovani su posmrtni ostaci 507 lica, uključujući 348 nestalih lica.

EULEX ostaje posvećen pružanju podrške svojim kolegama u ISM-u i drugim relevantnim kosovskim institucijama na rasvetljavanju sudbine nestalih lica, bez obzira na okolnosti njihovog nestanka, njihovu etničku pripadnost, versko ili nacionalno poreklo ili bilo koje druge karakteristike. Posao Misije je da pomogne kosovskim institucijama da pruže preko potrebne odgovore porodicama i najmilijima nestalih, kako bi ostvarili svoje pravo da saznaju istinu.