Vesti

Intervju forenzičke antropološkinje i vršiteljke dužnosti šefa Tima za sudsku medicinu EULEX-a za TV Dukađini

11. novembar 2023. god.

TV Dukađini emitovao je 11. novembra intervju sa forenzičkom antropološkinjom i vršiteljkom dužnosti šefa Tima za sudsku medicinu EULEX-a, dr Luísa Marinho, o identifikaciji ljudskih posmrtnih ostataka nakon ekshumacija izvršenih 9. novembra zajedno sa Institutom za sudsku medicinu (ISM) u Prekazu, opština Srbica, u naporima da se utvrdi sudbina nestalih lica.

Marinho je objasnila složenost procesa identifikacije ljudskih posmrtnih ostataka kada postoje različite linije dokaza koje treba uzeti u obzir. Ona je dalje razjasnila da se, nakon što se u ISM uzmu uzorci ljudskih ostataka, oni šalju na analizu DNK, a zatim se upoređuju sa bazom podataka profila DNK članova porodica nestalih lica.

Kompletan intervju i članak dostupni su na: https://www.dukagjini.com/mbi-gjashte-muaj-per-te-identifikuar-mbetjet-mortore-te-te-zhdukurve-gjate-luftes/