Lajme

Një pjesëtar i stafit nga Njësia mjekësore e EULEX-it ligjëron në një kurs për sigurinë mjekësore për zyrtarë të sigurisë në Tbilisi, Gjeorgjia

06 nëntor 2019

Gjatë gjysmës së dytë të tetorit, 25 zyrtarë të sigurisë nga misione, përfshirë nëntë nga EULEX-i, vijuan dy kurse për sigurinë mjekësore të cilat u mbajtën në Tbilisi, në Misionin e BE-së për monitorim në Gjeorgji.

Zyrtarë të sigurisë nga Misioni EULEX ishin përfitues të trajnimit, ndërsa infermieri ndërkombëtar nga Misioni ynë, Stavros Karakolidis, ishte i angazhuar si instruktor i kurseve për sigurinë mjekësore.

Kurset për sigurinë mjekësore kishin për qëllim që zyrtarët e sigurisë nga Misionet të mësonin për një qasje të përbashkët për vlerësimin mbrojtës të rrezikut në aspektin e sigurisë dhe parrezikshmërisë për trajtimin e rreziqeve të mundshme.