Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerLajme  BreadCrumbTrailerTweet rreth monitorimit të zbatimit të regjimit...

Tweet rreth monitorimit të zbatimit të regjimit të letrave ngjitëse nga EULEX.

05 tetor

Ekipet tona të monitorimit kanë vizituar të gjashtat Pikë-Kalimet e Përbashkëta mes Kosovës dhe Serbisë sot për të ekzaminuar fillimin e zbatimit të regjimit të ri të targave me letra ngjitëse. Sistemi i ri është duke funksionuar dhe qarkullimi ka rifilluar në të gjitha PKP.

EULEX do të vazhdojë të përcjellë zbatimin.

Prapa

Zyra për Komunikim dhe Media