Lajme

Studentë nga Universiteti i York-ut e vizituan EULEX-in

23 nëntor 2016

Një grup i studentëve pasuniversitar në studimet për Ringjalljen pas luftës nga Universiteti i York-ut në Britaninë e Madhe e vizituan selinë e EULEX-it në Prishtinë më 23 nëntor 2016. Ata u informuan nga Zyra për Shtyp dhe Informim Publik dhe Zyra për Raportim Politik lidhur me mandatin aktual të këtij misioni, për faktet dhe të dhënat kryesore si dhe për gjendjen e përgjithshme politike në Kosovë.

Pas këtij prezantimi vijoi një debat mjaft aktiv.