Lajme

Punonjësit e EULEX-it japin donacion për fondacionin Veprimi për Nëna dhe Fëmijë

30 qershor 2017

Sot, Shefja e Misionit EULEX zj. Alexandra Papadopoulou i dorëzoi fondacionit të bamirësisë Aksioni për Nëna dhe Fëmijë një donacion të mbledhur nga punonjës të EULEX-it. Mjetet e grumbulluara nga Bordi Këshillues Rekreativ i EULEX-it u pranuan nga Zj. Mrika Aliu, Drejtoreshë ekzekutive e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë. 

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë është fondacion i bamirësisë i fokusuar në përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nënat në Kosovë dhe fëmijët e tyre.