Lajme

Sundimi i ligjit dhe pse është i rëndësishëm ai

22 nëntor 2017

Më 22 nëntor 2017,  Ian Bancroft dhe Dragana Nikolic-Solomon nga EULEX-i morën pjesë në një panel bashkëbisedimi në Mitrovicën Veriore për Sundimin e ligjit dhe pse është i rëndësishëm ai, të organizuar nga Qendra Informative e Be-së.

Gjatë diskutimit u trajtuan shqetësimet lidhur me Sundimin e ligjit me të cilat ballafaqohen qytetarët në jetën e tyre të përditshme.