Lajme

Fletushka e EULEX-it: si mund ta raportojnë viktimat dhunën në familje?

28 nëntor 2018

Për t’u ndihmuar viktimave të dhunës në familje dhe që ato të mobilizohen për t’i dhënë fund heshtjes dhe t’i raportojnë rastet tek autoritetet, EULEX-i e ka përgatitur dhe shpërndarë një fletushkë ku shpjegohet se ku mund të kërkojnë ndihmë viktimat dhe pse duhet ta raportojnë dhunën në familje.

Shikoni broshurën si fotografi ose PDF: