Fillimi  BreadCrumbTrailerMultimedia  BreadCrumbTrailerMinistrisë së Administratës Publike i dhurohen...

Ministrisë së Administratës Publike i dhurohen automjete

14 gusht

Misioni EULEX vazhdon mbështetjen e tij për institucionet e Kosovës në nismat për ndërtimin e kapaciteteve.
Këtë herë u dhuruan dy automjete për Ministrinë e Administratës Publike për ta lehtësuar punën e tyre të përditshme.
 

Prapa