Më shumë për Multimedia ...

Më shumë për Multimedia ...

Praktikantët e EULEX-it vizitojnë Njësinë e Policisë Speciale

06 shkurt 2020

Më 4 shkurt, grupi më i ri i praktikantëve të EULEX-it vizituan bazën e Njësisë së Policisë Speciale Polake (NjPS) në Mitrovicë.

Gjatë takimit, vizitorët u njoftuan me aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore të NjPS në Kosovë dhe patën rastin t’i shohin pajisjet që zyrtarët policorë të NjPS i përdorin gjatë kryerjes së detyrave të tyre.

Vizita në NjPS ishte e para nga lista e vizitave që praktikantët do t’i kenë nëpër njësi të ndryshme të EULEX-it për të mësuar më shumë rreth Misionit.