Fushata e EULEX-it për vitin 2018 - 16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore

Fushata e EULEX-it për vitin 2018 - 16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore

Prej datës 25 nëntor deri 10 dhjetor 2018,  EULEX-i i është bashkuar 16 Ditëve të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, qëllimi i si cilës është eliminimi i dhunës në baza gjinore duke bërë thirrje për një reagim më të fuqishëm nga ana e institucioneve. EULEX-i i ka përkrahur një varg organizimesh për ngritjen e vetëdijesimit të opinionit të gjerë lidhur me dhunën në baza gjinore dhe ndikimin e saj në tërë shoqërinë, si dhe për të mobilizuar një publik më të gjerë për të avokuar lidhur me këtë kauzë. Këtu është ajo çfarë kemi bërë.

Fotografi

Video incizimet

Fjalimet

Shkrimet

Fletushkat

Ngjitëset