EULEX Campaigns

"Dhuna në familje nuk është çështje private!"

31 maj 2021

Dhuna Psikologjike

Dhuna Fizike

Dhuna Ekonomike