EULEX Campaigns

Kapmanja 'Njerëzit'

08 shkurt 2013

Ne duhet të rregullojmë shtëpitë tona
EULEX -i nuk po bën asgjë për të na gjetur punë
Të rinjtë Kosovarë janë të shqetësuar: e ardhmja e tyre nuk duket premtuese
Nuk po bëhet më mirë për ne
Sundimi i ligjit është angazhim dhe meritë e secilit individ nga të gjitha komunitetet