EULEX Campaigns

Kërko të drejtat tua mbi pronën!

25 nëntor

Mos vazhdo të jesh viktimë e dhunës në familje vetëm pse nuk ke nga të shkosh.

Video