Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka

30. avgust 2019. god.

Danas obeležavamo Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka, podizanjem svesti o stradanju nestalih lica i patnji njihovih porodica širom sveta, kao i ponovnim obavezivanjem za rešavanje sudbine nestalih.

Dvadeset godina nakon završetka sukoba iz 1998-1999. godine, još uvek se dodavaju imena zvaničnom spisku nestalih. Broj nestalih trenutno iznosi 1653 lica. Da bi se postigao napredak u rešavanju sudbine nestalih neophodno je da interesne strane razmenjuju pouzdane i relevantne informacije.

Mora se poboljšati koordinacija među akterima i ojačati komunikacija sa udruženjima porodica nestalih. Kontinuirana profesionalizacija policijskih i forenzičkih službenika mora ostati visok prioritet, zajedno sa doslednim sprovođenjem efikasnih i sveobuhvatnih strategija pretraživanja.

„Ovo je pitanje koje pogađa mnoge porodice ovde na Kosovu i u regionu, i želim da pružim svoju podršku porodicama koje još uvek čekaju da saznaju sudbinu svojih najdražih. Dok je proces identifikacije po prirodi osetljiv, komplikovan i zahteva mnogo vremena, od presudnog je značaja da se on nastavi kako bi se pronašli odgovori o sudbini nestalih. EULEX je u ovoj oblasti dodelio kapacitete i nastaviće da pruža podršku kosovskim partnerima po potrebi”, kazao je vršilac dužnosti šefa misije EULEX, Bernd Thran.  U tom kontekstu, istinska posvećenost kosovskih organa i dalje je presudna za nastavak rada na pitanju nestalih lica, počevši od odobrenja podzakonskog akta o reorganizaciji Instituta za sudsku medicinu koje se očekuje, i koje predstavlja korak napred ka njegovoj modernizaciji.

Od početka mandata EULEX-a pa do danas, Misija je sprovela 639 terenskih operacija u cilju pronalaženja nestalih lica, uključujući 160 ekshumacija. Identifikovani su ostaci 449 pojedinaca, među kojima 306 nestalih lica.

Svojom ekipom stručnjaka EULEX pruža tehničku pomoć kosovskom Institutu za sudsku medicinu u lociranju, identifikaciji i vraćanju posmrtnih ostataka nestalih lica porodicama.