Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Završen kurs obuke za mobilno novinarstvo i društvene medije koji je EULEX organizovao za službenike za informisanje iz kosovskih institucija vladavine prava

22. novembar 2019. god.

Dvadeset portparola i službenika za informisanje iz kosovskih tužilaštava, sudova svih instanci i Policije Kosova završilo je danas četvorodnevnu obuku o mobilnom novinarstvu i upravljanju društvenim medijima, koju je organizovao EULEX u Prištini. Cilj ovog praktičnog kursa bio je da se učesnici upoznaju sa alatima i tehnikama mobilnog novnarstva, i da unaprede svoje veštine u upravljanju kanalima društvenih medija, kako bi efikasno komunicirali sa različitim ciljnim grupama i povećali transparentnost i doseg.

Šefica EULEX-ove Službe za štampu, Ioanna Lachana, izjavila je: „Nove tehnologije su nam zaista olakšale posao. Vešto korišćenje društvenih medija i tehnika mobilnog novinarstva omogućuju nam da vrlo brzo dosegnemo razne grupe ljudi, kako bismo pomogli širenju reči o našem radu.”

Lamija Alečković, trener mobilnog novinarstva napomenula je da mobilno novinarstvo i vizuelno pripovedanje mogu poboljšati institucionalnu komunikaciju: „Snimanje, uređivanje i stvaranje multimedijskog sadržaja danas predstavlja način komunikacije, naročito na društvenim medijima. Video kao 'jezik' prilagođen tako da dosegne veliki broj ljudi, posebno mlađu publiku, može biti sjajno sredstvo putem kojeg kosovske institucije mogu da se obraćaju javnosti, informišu je i postanu transparentniji u svom radu."

Valjon Canhasi, trener za upravljanje društvenim medijima, naglasio je: „80% stanovništva Kosova svakodnevno koristi društvene medije. Institucije vladavine prava mogu iskoristiti ovu vrstu obuke kako bi naučili kako da pripkupljaju podatke o tome ko je na mreži i koje kanale ti korisnici koriste za informisanje, i da na taj način optmizuju način na koji komuniciraju sa javnošću preko društvenih medija.”

Da bi osigurao kontinuitet u primeni znanja stečenih tokom ovog kursa obuke, EULEX je svim institucijama čiji su predstavnici pohađali obuku poklonio profesionalnu opremu za mobilno novinarstvo.

Portparol Policije Kosova, Baki Keljani naglasio je da je ovaj kurs obuke, koji su održali veoma iskusni treneri, veoma važan i potreban. „Ova obuka će našim institucijama pomoći da unaprede način na koji komuniciramo preko društvenih medija, kao napredni alat dvosmerne komunikacije. Znanje stečeno kroz ovu obuku omogućiće nam da budemo proaktivniji u svetu društvenih medija, kao i da primenjujemo umetnost mobilnog novinarstva kako bismo postigli svoje ciljeve komunikacije“, kazao je Keljani, koji se takođe zahvalio EULEX-u na obuci i doniranoj opremi.

Službenici za štampu tužilaštava i sudova takođe su napomenuli da će ovaj praktični kurs obuke dovesti do poboljšane percepcije javnosti o institucijama vladavine prava. „Ovaj kurs obuke je vrlo koristan, jer smo stekli nove veštine i znanja o tome kako ojačati profesionalne kapacitete komunikacionog sektora sistema tužilažtva i kako povećati transparentnost, i na taj način i poverenje naše javnosti“, rekao je Ekrem Ljutfiu, vršilac dužnosti šefa Službe za informisanje Specijalnog tužilaštva Kosova – STRK.

Obuka i praktične vežbe o vizuelnom pripovedanju i mobilnom novinarstvu takođe su rezultovali opipljivim rezultatima, odnosno video snimcima i digitalnim proizvodima koje su polaznici ove obuke sami napravili.