Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Međunarodni dan žena 2020: EULEX, Mreža žena Kosova i NVO Žensko pravo pokrenuli kampanju o rodnoj ravnopravnosti

08. mart 2020. god.

“Cveće je lepo, ali mi želimo rodnu ravnopravnost na mestima odlučivanja, u imovinskim pravima, u mirovnim pregovorima i u zapošljavanju." Ovo je moto kampanje o rodnoj ravnopravnosti, koju je EULEX pokrenuo u partnerstvu sa Mrežom žena Kosova (MŽK) i NVO-om Žensko pravo iz Severne Mitrovice, povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena. Kampanja uključuje postavljanje bilborda širom Kosova i video koji ima za cilj podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti.

Govoreći o kampanji, zamenik šefa EULEX-a, Cezary Luba rekao je: „Jednake mogućnosti znače jednaku budućnost. Kosovo je 2020. godine ostvarilo napredak u uključivanju većeg broja žena u proces donošenja odluka, izabravši prvu predsednicu skupštine i pet ministarki. Ova povećana politička zastupljenost žena ohrabruje i želeli bismo da se ona odrazi na sve nivoe društva.”

Zamenik šefa EULEX-a takođe je naglasio važnost jednakog pristupa žena imovini, jer to na kraju vodi ka ekonomskom osnaživanju. „Pomaže u razbijanju lanca zavisnosti koju preživeli porodičnog nasilja mogu imati prema svojim počiniocima“, kazao je Luba.

Tijana Simić LaValley, direktorka programa u NVO-u Žensko pravo, kazala je: „Istraživanja pokazuju da uključivanje žena u mirovne pregovore povećava šanse za uspešan ishod za 64%. One imaju humanistički pristup, koji naglašava potrebe ljudi pogođenih sukobom. Ženska srca su u miru, a ne u ratu. Stoga je neophodno uključiti žene u mirovne pregovore.”

Ova kampanja deo je EULEX-ovog rada na pitanjima rodne ravnopravnosti. Od juna 2018. godine, kada je EULEX-u okončan izvršni mandat pravosuđu, Misija prati slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz ceo lanac krivičnog pravosuđa - od istrage do krivičnog gonjenja, praćenja suđenja i izvršenja kazni - i daje preporuke kosovskim vlastima da poboljšaju svoje postupanje.

Uz to, EULEX u partnerstvu sa Institutom za sudsku medicinu sprovodi kampanju “Progovori na vreme“ o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja za utvrđivanje postojanja krivičnog dela i dovođenje počinitelja pred lice pravde. Do sada je oko 800 učenika iz 17 osnovnih i srednjih škola pohađalo predavanja stručnjaka sa Instituta za sudsku medicinu i iz Policije Kosova.