Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Dvojica okrivljenih oslobođena u slučaju Zimberi

20. april 2015. god.

Sudsko veće Osnovnog suda u Mitrovici sastavaljeno od troje međunarodinih sudija donelo je 20. aprila presudu u krivičnom predmetu Pnr. 59/2014. Ovaj predmet odnosi se na ubistvo Envera Zimberija, policajca Kosovske policije, koji je ubijen 26. jula 2011. Godine, tokom napada na konvoj Kosovske policije.

Sud je utvrdio da dvojica okrivljenih nisu kriva po svim tačkama optužnice, pošto nije dokazano van svake sumnje da su u saučesništvu počinili sledeća krivična dela: teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju, neovlašćeno posedovanje ili korišćenje oružja, ometanje službenih lica u vršenju njihove službene dužnosti, ugrožavanje javnog saobraćaja, izazivanje opšte opasnosti, učestvovanje u gomili u izvršenju krivičnog dela. Ovo je prvi od tri sudska postupka koji se trenutno vode u vezi smrti g-dina Zimberija.

Slučaj su vodili jedan međunarodni i jedan lokalni tužilac Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, a optužnica protiv dvojice okrivljenih podignuta je 8. Maja 2014. godine.