Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX u odgovoru na operaciju hapšenja

23. april 2015. god.

U vezi sa jučerašnjim vestima povezanim sa nalogom za hapšenje koji je izdao međunarodni sudija u slučaju lica koje se već nalazi u zatvoru, EULEX smatra da je ovaj slučaj u domenu relevantnih kosovskih institucija. Predmetno lice pojavilo se pred relevantnom institucijom, ali ta institucija nije obavestila sud o takvom sledu događaja. Ovaj incident ukazuje na tehnički propust u relevantnim institucijama koji se mora otkloniti u određenom trenutku kako bi se povećala delotvornost pravde na Kosovu.

EULEX je, kao i uvek, na raspolaganju Policiji Kosova i Kazneno-popravnoj službi Kosova u cilju unapređenja kvaliteta u primeni pravde na Kosovu.