Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Pekarstvo kao način osnaživanja: nova pekara u Korektivnom centru za žene u Lipljanu, koju su podržali EULEX i UNMIK

27. juli 2021. god.

Zamenik ministra pravde Kosova, Bljerim Salahu, vršilac dužnosti generalnog direktora Korektivne službe Kosova (KSK), Rasim Seljmani, zamenica specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za UNMIK, Barrie Freeman, šefica korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski, i drugi predstavnici kosovskih i međunarodnih organizacija učestvovali su na zvaničnom otvaranju pekare u Korektivnom centru za žene u Lipljanu 27. jula 2021. godine.

Pekara, koja je otvorena zahvaljujući donacijama EULEX-a i UNMIK-a, ima za cilj osnaživanje žena koje izdržavaju kaznu u Korektivnom centru u Lipljanu, podučavanjem istih kako da upravljaju pekarom i kako da prave hleb i peciva. Kroz ovaj projekat, osuđena lica će imati priliku da razviju svoje pekarske veštine i steknu sertifikat u ovoj oblasti, što će poboljšati njihov pristup mogućnostima za zaposlenje nakon što budu pušteni. 

Zahvalivši donatorima, zamenik kosovskog ministra pravde rekao je: „Otvaranje ove pekare takođe označava početak rada za znatan broj osuđenih žena u ovoj ustanovi. Ministarstvo pravde posvećeno je pružanju podrške ovakvim aktivnostima, koje imaju uticaja na rehabilitaciju i reintegraciju lica lišenih slobode i koje obezbeđuju ekonomsku održivost korektivnih ustanova. Funkcionalizacijom i povećanjem kapaciteta ekonomskih jedinica u korektivnim ustanovama, KSK će nastaviti da angažuje sve veći broj osuđenih da bi postigao ovaj cilj.”

Govoreći o značaju projekta, vršilac dužnosti generalnog direktora KSK kazao je: „Ovaj doprinos će služiti ovoj ustanovi i imaće uticaja na aktivnosti zatvorenica koje će raditi u pekari. One će se pripremiti za život nakon odsluženja kazne, tako što će biti spremne da nastave sa svojim zanimanjem. KSK će zajedno sa svojim partnerima nastaviti da ispunjava svoju misiju, a to je rehabilitacija i resocijalizacija zatvorenika, i ova investicija pokazuje našu zajedničku posvećenost.”

„Ova pekara je konkretan primer posvećenosti Ujedinjenih nacija pravilima Nelsona Mandele, koja se zasnivaju na uverenju da efikasan zatvorski sistem mora da pruži bezbedno držanje zatvorenika u zatvoru, u okruženju koje promoviše njihovu rehabilitaciju i povratak u produktivan građanski život“, kazala je zamenica specijalnog predstavnika generalnog sekretara za UNMIK, Barrie Freeman.

Šefica Korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski napomenula je: „Ovaj projekat je usredsređen na ideju da osuđena lica mogu naučiti pekarske veštine i steći praktično iskustvo, što će im pomoći da nakon puštanja na slobodu pronađu posao u kulinarskoj industriji. Ovakav rad ljudima daje svrhu i osećaj dostignuća i ključni je mehanizam za sprečavanje recidivizma.“

Nakon tradicionalnog svečanog presecanja vrpce, gosti su imali priliku da vide kompletno opremljenu pekaru, za koju se očekuje da proizvodi hleb i peciva za Korektivni centar u Lipljanu i još tri druge korektivne ustanove. Pored pekarskih proizvoda, zatvorenici u raznim korektivnim na Kosovu takođe gaje voće i povrće i proizvode razne artikle, uključujući plastične kese, maske za lice i toaletni papir. Ovi proizvodi pokrivaju potrebe različitih korektivnih ustanova, čime je KSK-u omogućena znatna ušteda budžeta.

Kroz svoju Korektivnu jedinicu, EULEX podržava KSK u njenim naporima da olakša reintegraciju i resocijalizaciju osuđenih lica u društvo. Kroz praćenje, podučavanje i savetovanje, Misija takođe podržava napore KSK na razvoju profesionalnog tima višeg rukovodstva.