Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

KFOR i EULEX sproveli vežbu "Zajednički Poduhvat 22"

22. februar 2022. god.

PRIŠTINA, 22. februar 2022. - U sedištu KFOR-a, u kampu Film City, održana je vežba "Zajednički poduhvat 22", u okviru saradnje na polju bezbednosti na Kosovu između KFOR i EULEX-a, odnosno međunarodnih snaga predvođenih NATO-om i Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu.

Pripadnici KFOR-a i EULEX-a su kroz teorijske aktivnosti imali priliku da sarađuju i odgovore na fiktivne scenarije, gde je postupak diskusije imao za cilj stvaranje akcije i reakcije, kao odgovor na različite simulirane događaje i incidente. Vežba je izvedena u formatu stonih igara, sa čestim ubacivanjem novih informacija dizajniranih da testiraju najdelikatnije aspekte upravljanja krizama i konfliktima u zajedničkom operativnom okruženju.

Cilj ove vežbe, sprovedene pod rukovodstvom zamenika komandanta KFOR-a, brigadnog generala Luca Piperni, bio je da se proveri stepen spremnosti za koordinisano upravljanje vanrednim situacijama između međunarodnih bezbednosnih organizacija kao što su KFOR i EULEX.

Ovo je takođe bila prilika da se testiraju procedure komandovanja i kontrole i komunikacije i da se proceni spremnost osoblja KFOR-a i EULEX-a, što je omogućilo da se utvrde moguće nove smernice koje jačaju i čine efikasnijom saradnju između ove dve organizacije.

Misija NATO-KFOR-a je da doprinese garantovanju sigurne i bezbedne sredine i slobode kretanja na celom Kosovu, kao što je naloženo Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U prisustvu bilo kakvog upozorenja, koje bi moglo da utiče na bezbednosnu situaciju, KFOR je spreman da primeni sve neophodne mere da očuva bezbednost na Kosovu, u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova i EULEX-om, za dobrobit svih građana koji žive na Kosovu.Odricanje odgovornosti: Ovo saopštenje za javnost je prvobitno objavila Kancelarija KFOR-a za odnose sa javnošću