Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Premijer Republike Irske u poseti EULEX-u

11. januar 2024. god.

U sklopu svoje posete Kosovu, tišok (premijer) Republike Irske, Leo Varadkar, posetio je danas Misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), najveću civilnu misiju Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP) Evropske unije.

Šef Misije, Giovanni Pietro Barbano, dočekao je tišoka Varadkara u Bazi za podršku Misije u Kosovu Polju, gde je pred njim postrojena počasna garda sastavljena od pripadnika Specijalizovane policijske jedinice i Rezervne specijalizovane policije jedinice EULEX-a.

„Bila mi je čast da dočekam tišoka Varadkara u EULEX-u i da imam priliku da se zahvalim Irskoj na snažnoj i dugogodišnjoj podršci Misiji kroz predanu službu irskih članova osoblja, uključujući i osoblje na visokim pozicijama”, kazao je Barbano.

Tokom posete, Varadkar je sa Barbanom razgovarao o trenutnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu, a zamenik šefa Misije EULEX, Cezary Luba, informisao ga je o mandatu i aktivnostima EULEX-a.

Tišok Varadkar se nakon toga sa velikim zadovoljstvom sastao i razgovarao sa pripadnicima irskog kontingenta EULEX-a.