Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Presuda u predmetu oružane pljačke u Bahreinu

08. avgust 2015. god.

Sudsko veće Osnovnog suda u Prištini sastavljeno od dvoje međunarodnih i jednog domaćeg sudije izdalo je juče presudu u predmetu oružane pljačke izvršene u Bahreinu.

U optužnici protiv petorice okrivljenih navodi se učešće u ili organizovanje kriminalne grupe, član 283. stav 1; pljačka, član 329., neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja, član 374.

Na osnovu člana 365. ZKPK, okrivljeni Amin Sejdini, izvršio je krivično delo organizovanog kriminala, u suprotnosti sa članom 283. stav 1. KZK, u vezi sa krivičnim delom razbojništva, u suprotnosti sa članom 329. stav 3. KZK i kriv je za krivično delo organizovanog kriminala, u suprotnosti sa članom 283. stav 1. KZK, u vezi sa krivičnim delom razbojništva, u suprotnosti sa članom 329. stav 3. KZK, okrivljeni, Amin Sejdini, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina i na novčanu kaznu u iznosu od 12.500 evra.

U skladu sa članom 365. Krivičnog zakona Kosova:

Sudija je presudio da je Ekrem Gashi,  kriv za krivično delo organizovani kriminal protivno članu 283., stav 1 Krivičnog zakona Kosova (KZK), u vezi sa članom 329., stav 1 KZK, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i novčanu kaznu u iznosu od 12.500 evra.

Sudija je presudio da je Gentian Abazi,   kriv za krivično delo organizovani kriminal protivno članu 283., stav 1 Krivičnog zakona Kosova (KZK), u vezi sa članom 329., stav 1 KZK, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i novčanu kaznu u iznosu od 12.500 evra.

Sudija je presudio da je Rrahman Aliu,  kriv za krivično delo organizovani kriminal protivno članu 283., stav 1 Krivičnog zakona Kosova (KZK), u vezi sa članom 329., stav 1 KZK, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i novčanu kaznu u iznosu od 12.500 evra.

U skladu sa članom 364., 1.3 ZKPK sudija je presudio da Haki Gashi nije kriv za krivično delo organizovani kriminal protivno članu 283., stav 1 Krivičnog zakona Kosova (KZK), jer nije dokazano da je on počinio krivično delo za koje se teretio.

Sudija je presudio da Haki Gashi, jeste  kriv za krivično delo neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja, protivno članu 374., stav 2 KZK, Zakon br. 03/Z-246, članovi 1.20, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Municija je oduzeta.