Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Sastanak zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava održan u Prištini

16. septembar 2015. god.

Priština, 16. Septembar 2015 – Ministar pravde, Prof. Dr Hajredin Kuçi, zajedno sa šefom misije EULEX-a na Kosovu, Gabriele Meucci, šefom kancelarije EU/SPEU, Samuel Žbogar, predsedavajućim sudskog saveta Kosova Enver Peci, i predsedavajućim tužilačkog veća Kosova, Alexander Lumezi održali su sastanak zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava. Generalni direktor kosovske policije, Shpend Maxhuni je takođe prisustvovao sastanku. Na sastanku je usvojen kompaktan izveštaj o napretku za period od jula 2014. do jula 2015. godine.

Članovi odbora su visoko ocenili napretke postignute u kompaktnom izveštaju o napretku u vezi kompaktnog sporazuma, koji pokazuje primetan napredak ka održivom, odgovornom, multietničkom i nezavisnom pravosudnom sistemu.

Ministar Kuçi je pohvalio dokumentovani napredak u vladavini prava u ovom godišnjem izveštaju. "Ja pozdravljam procenu napornog rada institucija Republike Kosovo u procesu ispunjavanja kriterijuma za viznu liberalizaciju i jačanje vladavine prava kroz neprestane reforme. U isto vreme, posvećeni smo daljem radu uz nastavak podrške koju pruža Evropska Unija u rešavanju mnogih izazova koji su pred nama, " rekao je ministar Kuçi.

Dok je Samuel Žbogar, šef kancelarije EU/Specijalni predstavnik EU-a, izjavio da on podržava kontinuirane zajedničke napore kako bi promovisali vladavinu prava na Kosovu. “Kompaktan izveštaj o napretku je važno oruđe koje pomaže poslu koji EU radi na Kosovu, naročito u procesu integracije Kosova u EU a u vezi vladavine prava. Naročito naglašavam posao koji je urađen vezano za poboljšanje nezavisnosti pravosudnog sistema na Kosovu, bez obzira na pitanja koja tek treba rešiti. Kancelarija EU/SPEU-a će nastaviti da podržava napore kosovskih institucija u ovom polju, uključujući i asistenciju u izgradnji kapaciteta i razvoju infrastrukture pod IPA programima. Izveštaj takođe igra važnu ulogu u predstavljanju tehničkog napretka u vezi ispunjavanja standarda postavljenih u procesu integracije Kosova u EU,” rekao je Žbogar.

EULEX potvrđuje značaj kompaktnog izveštaja o napretku kao korak napred u jačanju vladavine prava na Kosovu u svom napretku ka održivom, odgovornom, multietničkom i nezavisnom pravosudnom sistemu.

Šef misije EULEX-a, ambasador Gabriele Meucci, pohvalio je postignuća Kosova od kada je prvi kompaktan izveštaj potpisan 2012. godine, naglasivši da je neophodan dalji napredak kako bi se ispunili opšti postavljeni ciljevi.

"Ambiciozni ciljevi ovog kompaktnog izveštaja su postavljeni kako bi osigurali da kosovske institucije za vladavinu prava dostignu neophodne kapacitete. Završetak već dogovorenih planova, sa određenim rokovima za ispunjenje istih, ostaje prioritet. EULEX misija je spremna da podrži Kosovo u naporima da izgrade jednu efikasnu vladavinu prava u korist svih građana Kosova", naglasio je ambasador Meucci.

Kompaktan izveštaj o napretku, koji je danas usvojen, usredsređen je na dostignuća postignuta u periodu od jula 2014. do jula 2015. godine, i na izazove koji predstoje u pravosudnom sistemu, u pogledu policije i carine i u vezi sprovođenja sporazuma postignutih u dijalogu između Kosova i Srbije.

Tokom današnjeg sastanka zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava, između ostalog, takođe je diskutovano o ispunjavanju zahteva nastalih iz planova za viznu liberalizaciju, sprovođenju postupaka iz već dogovorenih planova u vladavini prava, strategijskom pregledu pravosudnog sektora od strane ministarstva pravde i o merama preduzetim da se ojača nezavisnost pravosudnog sistema i da se bore političko uplitanje u vladavini prava.