Naslovna  BreadCrumbTrailerKancelarija za informisanje  BreadCrumbTrailerSaopštenje za medije  BreadCrumbTrailerIzjava za štampu šefa Misije EULEX,...

Izjava za štampu šefa Misije EULEX, Gabriele Meucci

08. mart 2016. god.

Povodom Međunarodnog dana žena, EULEX se danas pridružuje ženama širom sveta u njihovoj borbi za jednaka prava žena i rodnu ravnopravnost. Ovaj dan služi i kao podsetnik da rodna ravnopravnost ostaje značajan izazov širom sveta, uključujući i na Kosovu. 

Ove godine UN ponavlja svoju posvećenost rodnoj ravnopravnosti objavljivanjem svog cilja da postigne rodnu ravnopravnost globalno do 2030. godine. EULEX je u potpunosti posvećen da podrži ovaj cilj i uključi rodni aspekat u jačanju vladavine prava na Kosovu.

Kao šef Misije za vladavinu prava na Kosovu, veoma sam zadovoljan što je Kosovo usvojilo značajan broj zakona i podržava politiku koja obezbeđuje rodnu ravnopravnost. Kosovske vlasti su prošle godine usvojile novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakon ima ambiciozan cilj da postigne 50% zastupljenosti oba pola u javnim institucijama, kako na pozicijama odlučivanja tako i u sektorima u kojima su oduvek dominirali muškarci. Stoga je veoma ohrabrujuće što vidimo pozitivan trend i više pokušaja institucija vladavine prava na Kosovu da poboljšaju zastupljenost polova. Međutim, još uvek ima prostora za poboljšanje, naročito kada je reč o ovim zakonima i politikama koje treba učiniti potpuno efikasnim kako bi se žene postavile na pozicije odlučivanja.

Ja i dalje snažno podržavam sve međunarodne i lokalne žene ovde na Kosovu u njihovim naporima da izgrade efikasan i nezavisan sistem pravosuđa koji svima pruža podjednak pristup pravdi. Pozivam sve institucije na Kosovu da razmotre i prihvate ključnu ulogu žena u razvoju prosperitetnog i demokratskog društva.

Natrag

Kancelarija za informisanje