Međunarodni dan nestalih

30. avgust 2016. god.

Danas, 30. avgust, obeležava se Međunarodni dan nestalih. Ovaj dan je važan u cilju podizanja svesti vlasti, medija i šire javnosti u svetu, na subinu nestalih lica I njihovih porodica. Ovo  jako osetljivo pitanje koje utiče na hiljade ljudi ovde  na Kosovu je od najveće važnosti i za EULEX.

EULEX pomaže Institutu za sudsku medicinu (ISM)/ Ministartva pravde Kosova, u intezivnim naporima da se rasvetli sudbina nestalih. Pored toga, EULEX/IFM takođe intezivno koordinira aktivnosti sa udruženjima porodica, individualnim porodicama kao i sa drugim  zainteresovanim stranama. 

Od kako je EULEX počeo saradnju sa Institutom za sudsku medicinu decembra 2008. godine, posmrtni ostatci 491 žrtve sukoba predati su njihovim porodicama. Ovo ukljucuje 387 novih identifikacija nestalih osoba koje su pronađene nakon intezivnog rada na terenu (u preko 554 operacija na terenu), laboratorijskih analliza (intezivan rad na obdukciji i identifikaciji koja uključuje preko 2100 DNK uzoraka kostiju predatih na analizu) kao i ahivski pregled slučajeva. 

Institut za sudsku medicinu uz podršku stručnjaka iz EULEX-a će u sklopu svog mandata nastaviti da radi kako bi se što pre rešila sudbina nestalih.  

Natrag

Kancelarija za informisanje