Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava EULEX-a na Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama

25. novembar 2016. god.

U znak podrške Međunarodnom danu eliminacije nasilja nad ženama, šefica Misije EULEX gđa Alexandra Papadopoulou, potvrdila je posvećenost EULEX-a unapređenju i jačanju rodnih aspekata u svim aktivnostima, kako unutar Misije tako i u svom angažovanju sa kosovskim institucijama. 

Preko mreže osoblja za rodna pitanja, EULEX je usredsređen na jačanje kosovskih institucija vladavine prava i njihovih kapaciteta da se bave rodno zasnovanim nasiljem, registrovanjem njihovih potreba i utvrđivanjem nedostataka.

U cilju daljeg jačanja sposobnosti Kosova za sprovođenje forenzičkih istraga seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, EULEX će početkom decembra organizovati radionicu za Policiju Kosova i javne tužioce o efikasnom korišćenju forenzičkih istražnih tehnika u rešavanju predmeta seksualnih zločina, uključujući silovanje. 

Gđa Papadopoulou je napomenula da zapanjujući broj žena na Kosovu još uvek doživljava neki vid fizičkog, seksualnog ili psihološkog nasilja tokom njihovog života. 

„Rodno zasnovano nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava. Ono lišava žene osnovnih sloboda i predstavlja ozbiljnu prepreku ravnopravnosti među ženama i muškarcima”, istakla je gđa Papadopoulou.

EULEX podržava Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koja počinje danas, 25. novembra, Međunarodnim danom eliminacije nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.