Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX obeležava Nedelju borbe protiv korupcije na Kosovu

06. decembar 2016. god.

Povodom Nedelje borbe protiv korupcije na Kosovu EULEX želi da ponovi da su borba protiv i sprečavanje korupcije od ključnog značaja za demokratsko društvo.
 
EULEX je sprovodeći svoj mandat kroz izvršne funkcije i funkcije jačanja blisko sarađivao sa kosovskim institucijama na rešavanju ovog problema.  EULEX nastavlja da pruža specijalizovanu obuku i ekspertizu svojim lokalnim partnerima na putu ka najboljim evropskim praksama i standardima.
 
Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou naglasila je da borba protiv korupcije ostaje imperativ za institucije vladavine prava.  „EULEX će u okviru svog mandata nastaviti da pruža podršku borbi protiv korupcije i razvoju transparentnih i odgovornih institucija na Kosovu. EULEX podržava sve institucije koje sprovode vladavinu prava na Kosovu, a posebno Agenciju za borbu protiv korupcije (ABPK), koja ima veoma važnu ulogu u ovoj borbi. ABPK treba zaštiti od bilo kakvih uticaja, kako bi mogla da ispuni svoj mandat”, izjavila je gđa Papadopoulou.