Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX i KEU/SPEU podsećaju na značaj poštovanja ljudskih prava za zdravo i napredno društvo uoči Međunarodnog dana ljudskih prava

09. decembar 2016. god.

10. decembra obeležavamo Dan ljudskih prava, u sećanje na dan na koji je pre šezdeset osam godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila i proglasila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Ovogodišnja tema je Brani nečija prava!, kojom se svi mi pozivamo da doprinesemo promenama i da se zalažemo za zaštitu prava bilo koje osobe izložene opasnosti od diskriminacije i nasilja.
 
Ovo je važan podsetnik u životu svih nas, svakog ljudskog bića, zato što potvrđuje potrebu za poštovanjem neotuđivih prava svakog od nas, bez obzira na rasu ili etničko poreklo, veroispovest, pol, invalidnost, starost, seksualno opredeljenje, socijalno poreklo i bilo koji drugi status. On takođe služi i kao snažan podsetnik na borbu miliona ljudi širom sveta tokom decenija, za unapređenje pitanja ljudskih prava, kao i prava njihovih zajednica i na potrebu da se ona podrže i obavezu da se ispoštuju.
 
„Ljudska prava, kao što su prava zajednica, prava žena i dece, ili pravo na slobodu izražavanja predstavljaju osnovne vrednosti EU”, izjavila je Nataliya Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU.
 
„Kosovo ima  progresivan pravni okvir o ljudskim pravima, ali je njegovo sprovođenje slabo, kako je istaknuto i u ovogodišnjem Izveštaju o Kosovu. Potrebno je uraditi više po pitanju garantovanja ljudskih prava, prava zajednice LGBTI i osoba sa invalidnostima, zaštite kulturnog nasleđa i protiv rodno zasnovanog nasilja. Kosovo treba da reši i pitanje povratka i reintegracije raseljenih lica, tako da napadi na povratničke porodice postanu neprihvatljiv vid pritiska na ljude koji su već dovoljno propatili.”
 
Na ovaj dan šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou ponovo je potvrdila snažnu posvećenost Misije poštovanju ljudskih prava, kao i odlučnost Misije da nadležnim organima naglasi i pomogne im da ispune našu zajedničku obavezu da ispoštujemo, zaštitimo i obezbedimo prava svih građana na Kosovu, bez ikakve diskriminacije.
 
„Poštovanje ljudskih prava je osnovni element svakog demokratskog društva. Kako se izvršni mandat EULEX-a bude sužavao,  neophodno je da lokalne institucije pojačaju svoje napore na garantovanju ljudskih prava svim ljudima na Kosovu. Misija je spremna da pruži savet i pomogne organima pravosuđa i organima za sprovođenje zakona da ispune svoje obaveze u pogledu ljudskih prava.”
 
Gđa Apostolova i gđa Papadopoulou takođe su istakle značaj uloge civilnog društva i zaštitnika ljudskih prava, za unapređenje i zaštitu ljudskih prava na Kosovu.
 
„Kroz njihovu posvećenost i naporan rad, ti hrabri muškarci i žene se staraju da se institucije drže odgovornim za kršenja ljudskih prava”.
 
Gđa Papadopoulou i gđa Apostolva su ponovo naglasile posvećenost EULEX-a i SPEU/KEU uključivanju aspekta ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u sve svoje aktivnosti, u skladu sa Akcionim planom EU za ljudska prava i demokratiju 2015-2019.