Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX uklanja ogradu oko aneks zgrade uprave policije

24. april 2017. god.

U skladu sa rekonfiguraciojom i novim mandatom Misije, EULEX je napustio prostorije u aneks zgradi uprave EULEX Policije u Prištini (bivši aneks sedišta UNMIK-a). Kao rezultat toga biće uklonjena i ograda oko aneks zgrade, a prostor će biti otvoren za javnost.  Jedan broj EULEX-ovih kancelarija biće premešten u glavnu zgradu, gde će obezbeđenje nastaviti da pruža Policija Kosova.