Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Prava zajednice LGBTI su ljudska prava – EULEX obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije

17. maj 2017. god.

Misija EULEX na Kosovu danas se pridružuje naporima širom sveta na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Misija EULEX će obeležiti svoju podršku ravnopravnom postupanju, toleranciji i poštovanju raznolikosti zajednice LGBTI na Kosovu podizanjem zastave duginih boja.

 „Na ovaj dan ponavljamo da su prava lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI) ljudska prava. Svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, slobodni su da žive bez predrasuda, straha, nasilja ili diskriminacije”, izjavila je gđa Papadopoulou.

Princip nediskriminacije je od suštinskog značaja za EULEX-ove aktivnosti podučavanja, nadgledanja i savetovanja sa kosovskim agencijama za sprovođenje zakona.

Prava pripadnika zajednice LGBTI utvrđena su pravnim okvirom EU. EU je posvećena borbi protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Članom 21. Povelje EU o osnovnim pravima propisano je da je "zabranjena svaka diskriminacija po bilo kojem osnovu, kao na primer seksualne orijentacije.”

U konsultaciji sa zastupnicima iz celog sveta, temom za 2017. godinu identifikovana je “porodica” kao fokus širom sveta – uloga porodice u dobrobiti svojih članova LGBTI i poštovanje prava porodica LGBTI. EU je uveliko priznala hrabre napore u zalaganju novinara, aktivista, branilaca ljudskih prava i pripadnika civilnog društva. „Njihovi kolektivni napori su od ključnog značaja za podizanje svesti, dokumentovanje ciljanog nasilja i zaštitu osnovnih ljudskih prava”, naglasila je gđa Papadopoulou.