Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Šefica EULEX-a: “Tračevi i glasine nisu način da se promoviše vladavina prava na Kosovu”

22. novembar 2017. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, odgovorila je na program koji je emitovan na RTK izjavom: „Misija u potpunosti poštuje integritet kosovskog pravosudnog sistema, a potom i sve odluke i presude kosovskih sudova, u kojima su sudije EULEX-a uključene i  stoga potpuno integrisane. Odluku koja je osporena na programu na RTK doneo je Vrhovni sud Kosova.” 

Ona je dalje objasnila da se pravo na brzo suđenje za sve žrtve, tužitelje i okrivljene mora poštovati i da je ono od ključnog značaja za upravljanje predmetima ne samo na Kosovu, već i širom Evrope. Osnove najboljih evropskih praksa, koje pravosudni sistem Kosova teži da postigne uz pomoć EULEX-a, štite integritet i profesionalizam sudija. Na osnovu takvih visokih standarda profesionalizma, integriteta i nezavisnosti, sudije rade svoj posao u skladu sa osnovnim načelima prava, na primer, dostupnost sudija, tužilaca i branilaca i ostalog pomoćnog osoblja.

Gđa Papadopoulou je naglasila: „Tračevi i glasine nisu način da se promoviše vladavina prava na Kosovu.” Ona je dodala da je prozivanje sudija i širenje mišljenja o njihovom ličnom životu “u suprotnosti sa načelima osnovnih ljudskih prava i ugrožava njihovu nezavisnost.” 

„Nepotkrepljene jednostrane priče kompromituju integritet i profesionalizam kako lokalnih tako i međunarodnih sudija. Pored toga, one podrivaju autoritet kosovskih sudova,” objasnila je ona.
 Misija je dalje naglasila da ove probleme treba da rešavaju nadležni organi, pri čemu je gđa Papadopoulou dodala: „A ne ličnim mišljenjima izraženim na TV programu”.

EULEX je usredsređen na pružanje pomoćI lokalnim vlastima da osnuju efikasan i nezavisan sistem vladavine prava slobodan od političkog mešanja. Misija je ponovila njenu punu posvećenost ovom cilju.