Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Eichhorst u Prištini: EU pozdravlja izjavu o početku izrade nacrta Statuta Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu

05. april 2018. god.

Angelina Eichhorst, direktorka za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku i zamenica generalnog direktora Evropske službe za spoljnu akciju (EEAS) bila je  dvodnevnoj poseti Prištini radi pokrivanja nedavnih događaja i hitnih sledećih koraka.

Zajedno sa političkim rukovodstvom Kosova, društvenim i predstavnicima sigurnosnog sektora, Eichhorst je razgovarala o agendi za evropske integracije Kosova nakon što je Komisija donela novu Strategiju za Zapadni Balkan i u duhu najnovijih godišnjih izveštaja Evropske Komisije, uključujući i za Kosovo, koji će biti objavljen 17. aprila.

"Narod Kosova će biti u stanju da pročita ocenu iz prve ruke o napretku Kosova u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Agende evropskih reformi. Pitanja kao što su poštovanje međunarodnog zakonodavstva, vladavine prava, pravde, transparentnosti, odgovarajućeg pravnog postupka i pravičnog suđenja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su važni elementi naspram kojih će biti meren napredak. Ostajući posvećeno agendi EU, kao svojoj strateškoj orijentaciji, Kosovo može očekivati konstruktivnu, efektivnu i plodnu saradnju sa EU i regionom kao celinom", rekla je Eichhorstova.

Ona je spomenula značaj uspešnog glasanja u Skupštini kojim je ratifikovan sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom, dugo očekivani i ključni korak ka viznoj liberalizaciji. Ona je takođe navela i pozitivan rad na nedavno donetom zakonodavstvu u Skupštini. "Signal funkcionisanja solidnih institucija je više nego neophodan u vremenima kada postoje pitanja, takođe i među stanovništvom ovde, a ne samo u Briselu, i kada su mudrost, poverenje i liderstvo od suštinskog značaja".

Poseban naglasak je stavljen na dijalog između Beograda i Prištine koji moderira EU i nedavni događaji u Mitrovici na kojima je ugrožen glavni pregovarač Srbije i kao i mnogih ljudi koji žive i rade na severu.

Eichhorst je podvukla da svi nesporazumi između Beograda i Prištine moraju da budu tretirani i rešeni u miru u i kroz dijalog i naglasila hitnu potrebu za ubrzanjem sprovođenja sklopljenih sporazuma. "Kosovo treba da sprovede sporazum o Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskom većinom bez daljih kašnjenja", dodala je ona.

U tom smislu, Eichhorst je toplo pozdravila izjavu premijera Ramusha Haradinaja o početku rada Upravne ekipe. "Sada ćemo pozvati glavne pregovarače iz Beograda i Prištine, njihove ekipe, kao i Pravnu ekipu i tehničke eksperte za diskusije u Briselu i konstruktivno i dobronamerno angažovanje  u procesu izrade".

Eichhorst je takođe spomenula kašnjenja u sprovođenju sporazuma o energetici i naglasila da je potrebno hitno rešenje kojem će Kosovu biti dozvoljeno da postane deo regionalnih mehanizama za prenos električne energije.

U vezi nedavnog hapšenja i izručenje šest turskih državljana koji su imali legalno boravište na Kosovu i kasnije istrage koju je pokrenuo premijer Haradinaj, Eichhorst je rekla da je izručenje podiglo mnoga pitanja u Briselu u vezi odgovarajućeg postupka, transparentnosti i pravde. "U skladu sa posvećenošću Kosova da zajedno radi na slobodnoj i demokratskoj budućnosti, kao što je predviđeno i u SSP-u, sve radnje institucija su ograničene na puno potpuno poštovanje vladavine prava i promovisanja univerzalnog poštovanja za i pridržavanja međunarodnim pravilima i normama kada je reč o izručivanju".

Na kraju, stalna posvećenost Kosova Specijalizovanim većima pokazuje hrabrost i odlučnost za nastavljanje napretka ka EU integracijama i ulaganja istinskih napora u cilj garantovanja vladavine prava, osnovnih sloboda, pravde i pomirenja. Uloga EULEX-a u pomaganju Kosova u izgradnji kapaciteta institucija vladavine prava, stvaranju multi-etničkog pravosudnog sistema, oslobođenog od političkog mešanja je takođe pokrivena tokom sastanaka.