Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Pravda i zaštita za sve - EULEX obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

17. maj 2019. god.

U znak obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), EULEX će u svom sedištu podići zastavu duginih boja, kako bi potvrdio posvećenost EU zaštiti ljudska prava svih osoba, bez obzira na njihov rodni identitet ili seksualnu orijentaciju.

Pravo lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interseksualaca (LGBTI) na nediskriminaciju treba da bude deo našeg načina razmišljanja; borba protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta predstavlja ključni element osnaživanja vladavine prava na Kosovu i, kao takva, odgovornost je svakog od nas.

EULEX podstiče kosovske vlasti da promovišu jednakost i nediskriminaciju, kako bi LGBTI osobe na Kosovu mogle da u potpunosti ostvare svoja ljudska prava.

„Princip nediskriminacije je od suštinskog značaja za našu Misiju na Kosovu. Prava LGBTI su ljudska prava koja prevazilaze granice: svako ima pravo da bude ono što želi, bez obzira na svoje poreklo, rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Otvorenost, tolerancija i inkluzija predstavljaju osnovne evropske vrednosti”, izjavila je šefica Misije, Alexandra Papadopoulou.

EULEX pozdravlja pozitivne pomake koji su već postignuti na Kosovu i snažne napore organizacija civilnog društva i aktivista za ljudska prava u rešavanju ovog važnog pitanja.

Kako se ovogodišnjom temom “Pravda i zaštita za sve” naglašava, Misija će još glasnije zagovarati nastavak zajedničkog puta ka društvima koja obezbeđuju pravdu i zaštitu za sve. Zajedno moramo težiti fer i pravednim društvima, u kojima niko ne biva ostavljen pozadi.

U znak obeležavanja ovog dana, visoka predstavnica Federica Mogherini je u ime EU takođe izjavila da EU ponovo snažno potvrđuje da diskriminacija LGBTI osoba podriva najosnovnija načela ljudskih prava sadržana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

„EU će, ruku pod ruku sa svojim zemljama članicama, nastaviti da pruža podršku suštinskom radu ovih zagovornika i neće stati sve dok sve LGBTI osobe ne žive slobodno i bezbedno”, dodala je visoka predstavnica, Federica Mogherini. 

Da biste pročitali celu izjavu visoke predstavnice i pogledali video kojim se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT) posetite:  https://bit.ly/2WMgRs9