Vesti

Intervju šefice EULEX-a, Alexandra Papadopoulou za austrijski ORF

25. juni 2019. god.

U intervjuu koji je realizovao austrijski javni servis ORF, šefica EULEX-a, Alexandra Papadopoulou, govorila je o vladavini prava na Kosovu i radu EULEX-a na terenu.

Papadopoulou je istakla da je u proteklih 11 godina, koliko EULEX funkcioniše na Kosovu, ostvaren značajan napredak u oblasti vladavine prava, jer postoji sistem koji funkcioniše, uprkos činjenici da neke stvari još treba unaprediti. Upitana o nedostacima vladavine prava a Kosovu, Papadopoulou je istakao da je politički uticaj veliki problem.

„Svi mi obično čujemo da se priča o korupciji. Međutim, potrebno je da definišemo šta podrazumevamo pod pojmom ‘korupcija’. Korupcija može biti novac, može biti uticaj, može biti klijentelizam, pa čak i društveni i porodični odnosi, koji su veoma snažni u malim mestima, kao što je Kosovo. Prema tome, glavni izazov sa kojim se Kosovo sada suočava jeste da ima sistem koji je veoma objektivan i poštuje pravila,” kazala je Papadopoulou, koja je dodala: „Na Kosovu nije problem nedostatak pravde, već selektivna pravda.”

Govoreći o Sporazumu o integraciji pravosuđa, šefica EULEX-a je napomenula da se on sprovodi veoma dobro i da predstavlja pravi primer uspeha. „Sistem funkcioniše, on funkcioniše uz sve probleme, ali su postigli veliki uspeh, jer su imali ogroman broj nerešenih predmeta. Oni jako dobro rade zajedno. Pitanje prevoda je problem. Moramo priznati da starije sudije Albanci govore srpski, ali ne i mlađi. Naravno postoji i problem sa prevođenjem čitavog zakonodavstva na srpski jezik, koje svi mi finansiramo, ali je za to potrebno vremena. Tu je i problem sa prevodiocima na suđenjima. Broj raste, ali je još uvek potrebno još mnogo njih. Ovo su praktični problemi koje moraju rešiti na svoj način. Celokupna atmosfera i način na koji radimo zajedno su veoma dobri,” kazala je Papadopoulou.

Osvrnuvši se na rad EULEX-a, Papadopoulou je rekla: „Mnogo puta kada ljudi govore o EULEX, oni govore o pravosuđu. Međutim, EULEX je bio od ključnog značaja za izgradnju vladavine prava u drugim sektorima, kao što su kazneno-popravna služba, carina, policija. Ovo je još jedna priča o uspehu. Mi gradimo institucije uz pomoć međunarodne zajednice, ali je na ljudima Kosova da upravljaju svojim institucijama.”
 
Više informacija na ovom linku: https://www.wehrschuetz.at/berichte-kosovo/bericht/5531