Vesti

Konferencija YOUNG (MLADI) - Budućnost Kosova iz perspektive mladih

05. juli 2019. god.

Mladi i njihovi stavovi o budućnosti Kosova bila je tema konferencije koju je organizovao EULEX 27. juna 2019. godine u Prištini, na kojoj se okupilo oko 50 mladih učesnika, uključujući predstavnike NVO-a i organizacija civilnog društva koje rade sa mladima Kosova.

Konferencija YOUNG je pružila platformu za inkluzivni dijalog među mladima o njihovoj ulozi u kosovskom društvu, sa posebnim fokusom na omogućavanje i prepreke doprinosu mladih vladavini prava.
 
Šefica EULEX-a, Alexandra Papadopoulou u svom uvodnom obraćanju napomenula je da je rad Misije duboko isprepleten sa težnjama mladih na Kosovu za lokalni sistem vladavine prava, koji je održiv i odgovoran. „Vladavina prava, kao i većina drugih oblasti dobrog upravljanja, uveliko se oslanja na adekvatan stepen uključenosti svih članova društva, posebno mladih,” rekla je Papadopoulou, dodajući: „Ne zaboravimo da vladavinu prava čine ljudi. Dakle, da bi se vladavina prava isporučila svima u praksi, od suštinske je važnosti da članovi zajednice dele zajednički osećaj identiteta, poverenja i zastupljenosti prema tim institucijama i unutar tih institucija.”


Panelisti konferencije, raznolika grupa mladih ljudi različitih profesionalnih iskustava i iz različitih zajednica, razmenili su mišljenja o načinima stvaranja podsticajnog okruženja za učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka i vladavini prava.

„Biti deo procesa donošenja odluka može osnažiti mlade,“ rekla je Ljorenta Kadriu iz Radne grupe za omladinu, dok je Krenare Gaši-Krasnići iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih pozvala učesnike da razmisle o ulozi koju mladi mogu imati u procesu donošenja odluka u kosovskom društvu i institucijama. 

Predstavnica Kosovskog omladinskog saveta, Agnesa Ćerimi je rekla: „Svakodnevno smo svedoci diskriminacije na osnovu pola, posebno diskriminacije žena u procesima donošenja odluka." Pored toga, Bljert Morina iz Centra za ravnopravnost i slobodu, usredsredivši se na prava LGBTI zajednice na Kosovu naveo je: „Mi imamo najnaprednije LGBTI zakone u regionu. Problem je u tome što se ti zakoni ne sprovode.”

Pietro Fochi, delegat Omladine Ujedinjenih nacija iz Italije, rekao je da kada ne postoji vladavina prava, nema opcija. „Moramo da izrazimo naše potrebe institucijama", naglasio je Fochi. Milica Jakovljević iz NVO-a Aktiv izjavila je da ljudi uvek govore o svojim zajednicama, a manje o svojim pravima, dok je predstavnica Inicijative mladih za ljudska prava Kosova Bješka Guri rekla da je aktivno građanstvo ključ za prevazilaženje izazova. „Da, mi smo sadašnjost i budućnost, ali smo i prošlost. Ako ne prihvatimo svoju prošlost, sadašnji izazovi se ne mogu shvatiti i prevazići,” rekla je Guri.

Predstavnica Girls Coding Kosova, Bljerta Tači, koja se nedavno pojavila na Forbsovoj listi “30 ispod 30”, rekla je da digitalizacija pristupa informacijama vodi ka aktivnom građanstvu i osnaživanju mladih. „Ovo pruža više prostora za zagovaranje za promenu politike i uključivanje u procese donošenja odluka u javnim institucijama“, istakla je Tači.

Konferencija je rezultirala nacrtom zaključaka i preporuka na putu napred, u cilju pretvaranja reči u dela po pitanjima kao što su povećanje doprinosa mladih vladavini prava, podsticanje aktivnog građanstva, jačanje učestvovanja mladih u procesima donošenja odluka, poboljšanje LGBTI prava, itd.