Vesti

Jedinica za nadgledanje predmeta EULEX-a prisustvovala je dvodnevnoj radionici u organizaciji Sudskog saveta Kosova o „funkcionalizaciji“ Specijalnog odeljenja.

02. avgust 2019. god.

2. avgust 2019

Radionici su prisustvovali i predsednici Vrhovnog suda i Apelacionog suda -  koji su igrali ključnu ulogu u moderiranju radionice - kao i sudije koje su nedavno imenovane u Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini i u Apelacionom sudu. Predstavnici EU Kancelarije takođe su prisustvovali radionici.

Radionica se fokusirala na to kako na najbolji način učiniti Specijalno odeljenje funkcionalnim i operativnim. To je učinjeno razmatranjem pitanja kao što su vođenje predmeta koji su vraćeni iz viših sudova, upravljanje sistemom za dodelu predmeta, sastav veća i opšta uprava kao i primena zakonskih odredbi koje su specifične za specijalna odeljenja.

EULEX je pohvalio rad lokalnih institucija u brzom i efikasnom osnivanju i pokretanju Specijalnog odeljenja i istakao posvećenost kontinuiranoj podršci Specijalnog odeljenja u narednom periodu u rešavanju bilo kakvih problema koji mogu nastati u nastojanjima da odeljenje potpuno profunkcioniše. Misija je naglasila da takve potencijalne probleme treba rešavati brzo kako bi se očuvala nepristrasnost i integritet pravosuđa i obezbedilo da ono neometano i učinkovito funkcioniše.

Učesnici radionice sastavili su više preporuka kojim će se rukovoditi rad odeljenja u budućnosti, kao što je obezbeđivanje da sistem dodele predmeta i sastav sudskih veća bude u skladu sa najboljom Evropskom praksom.