Vesti

EULEX jedan od organizatora obuke budućih instruktora iz Kazneno-popravne službe Kosova

25. septembar 2019. god.

EULEX je u saradnji sa Tvining Projektom EU organizovao radionicu o oceni zatvorenika, koja je od 2. do 6. septembra održana grupi budućih instruktora iz Jedinice za ocenu Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK).

Radionica koju su održali finski stručnjaci Annamari Raisanen i Sanna Riila, imala je za cilj da unapredi znanje i razvije veštine za održavanje obuke onih članova osoblja KPSK-a koji će biti zaposleni u Jedinici za ocenu, nakon što bude službeno osnovana. Očekuje se da Jedinica za ocenu obezbedi bolju rehabilitaciju, re-socijalizaciju i integraciju zatvorenika u svoje zajednice i društvo adekvatnom procenom rizika i njihovih potreba i kreiranjem individualnih planova održavanja kazne.

Dašnim Osmani, šef pilot projekta Jedinice za ocenu i klasifikaciju zatvorenika, zahvali o se EULEX-u na kontinuiranoj podršci i napomenuo: „Ova radionica obuke je za nas bila veoma korisna, jer smo unapredili naše znanje o tome kako oceniti i upućivati zatvorenike u razvojne programe, koji odgovaraju njihovim veštinama i potrebama.”

Ritva Hannele Vahakoski, šefica Kazneno-popravne jedinice EULEX-a, objasnila je značaj obučavanja kosovskih profesionalaca o metodama ocene rizika i potreba zatvorenika, dodajući da će te ocene direktno doprineti održivom unapređenju KPSK-a. „Kazneno-popravna jedinica EULEX-a nastavlja da pruža podršku KPSK-u u sprovođenju teorije Rizik – Potreba – Odzivnost u skladu sa najboljim evropskim praksama”, kazala je Vahakoski.

Menadžer projekta i savetnik za kazneno-popravnu službu pri EULEX-u, Sofie Lenaerts naglasila je da je ova radionica obuke prvi deo projekta i dodala: „Celokupni kurs obuke predviđa i studijsku posetu Korektivnoj službi u Finskoj, i jedno-nedeljnu obuku u Prištini.”

Obučeno osoblje KPSK-a će biti odgovorno za buduću obuku osoblja KPSK-a o oceni rizika i potreba zatvorenika, kao i o planiranju održavanja kazne.