Vesti

Put KKIZ ka uspehu: Rešeno preko četrdeset hiljada predmeta

17. decembar 2014. god.

Poslednje zasedanje Kosovske komisije za imovinske zahteve (KKIZ) održano je 16. decembra radi rešavanja preostalih registrovanih imovinskih zahteva. Dva međunarodna i jedan lokalni komesar doneli su odluke u vezi preostalih 178 predmeta. 

Time se konačno zatvara poglavlje rešavanja trenutnih imovinskih predmeta koji potiču iz perioda kosovskog konflikta 1998./99. godine, a koji su bili registrovani pri Kosovskoj imovinskoj agenciji (KIA). Sa preko četrdeset i tri hiljade rešenih predmeta KKIZ je zabeležila zavidan uspeh. 

Odluke koje donosi KKIZ podležu pravu žalbe koja se podnosi Vrhovnom sudu Kosova. Žalbeno veće KIA čine EULEX-ove i lokalne sudije.

Prema Violjeti Demaj, šefici kancelarije KKIZ, rešavanje imovinskih predmeta koji potiču iz doba konflikta je važan proces koj ima veliki uticaj na stabilnost društva u periodu nakon konflikta. “To je ključni korak u pravcu pomirenja između građana, suseda i prijatelja. Da bismo rešili neki predmet, mi često pružamo i više od sudske podrške. Mi pružamo tehničku podršku i prevoz našim strankama, kako bismo obezbedili da njihovi predmeti budu obrađeni na jedan pošten i pravedan način”.

Prema Demajevoj, neki od početnih animoziteta između nekolicine stranaka mogu se lako rešiti. “Imali smo jedan predmet gde su odnosi među stranama u predmetu bili prilično napeti. Od kancelarije koja je obrađivala predmet primili smo obaveštenje da je jedna od stranaka agresivna. Međutim, tokom ročišta, kada su se stranke susrele, pokazalo se da se stranke u stvari nisu videle dugo vremena. Bili su toliko srećni što su se ponovo videli i njhov susret je bio baš srdačan. Naravno, predmet je bio veoma brzo rešen ”, istakla je Demajeva.

KKIZ se takođe bavi i rešavanjem imovinskih sporova na severu Kosova. Demajeva naglašava da KKIZ podjednako postupa sa svim predmetima, bez obzira na etničko poreklo podnosilaca zahteva. “Svako ima jednako prava na svoju imovinu. Suočavamo se sa dosta stresa i patnje. Raduje nas svaki put kada ulepšamo nečiji život. Nastavićemo sa radom dok ne rešimo sve zahteve ”, kaže Demajeva.

Promena i prenos odgovornosti su već uveliko u toku. Demajeva se nada da će odluke u vezi svih rešenih predmeta biti sprovedene do prenosa mandata sa KKIZ na Kosovsku agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) tokom narednih meseci. 

KKIZ je jedan specijalan mehanizam za rešavanje zahteva koji sledi principe postupka obrade izuzetno velikog broja predmeta. Ona je stvorena sa ciljem da pomogne u efikasnom, ekonomičnom i blagovremenom donošenju odluka o velikom broju sporova. Ovo, tako reći, sudsko telo koje donosi odluke, a koje funkcioniše nezavisno u okviru KIA, uspešno je ispunilo svoj mandat rešavanjem svih zahteva koji su posledica oružanog konflikta koji je trajao u periodu od 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine i koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu, koja je bespravno zauzeta. 

Rešavanje imovinskih zahteva koji proističu iz perioda konflikta na jedan pravedan, objektivan i transparentan način, uz poštovanje vladavine prava, jedan je od glavnih ciljeva EULEX-ovog osoblja koje je angažovano u KKIZ. Na kraju krajeva, zaštita imovinskih prava daje svim osobama pravo na mirno uživanje u njihovoj imovini, obavezujući države da se ne upliću ili lišavaju lica njhove imovine ili da njihovu imovinu stavljaju pod kontrolu. To pravo je ugrađeno i u Evropsku povelju o ljudskim pravima.

Od 2008. godine EULEX je angažovao ukupno 11 pripadnika lokalnog i međunarodnog osoblja za pružanje podrške KKIZ, uključujući dva međunarodna komesara za imovinske zahteve, šefa kancelarije KKIZ, dva međunarodna pravnika, tri pravna savetnika, tri prevodioca i jednog administrativnog pomoćnika.