Vesti

EULEX informisao eksperte TAIEX-a o nalazima nadgledanja predmeta korupcije i organizovanog kriminala

08. novembar 2019. god.

Tim EULEX-ovih nadgledača predmeta informisao je 5. novembra misiju eksperata TAIEX-a koji su u poseti Kosovu, o nalazima njihovog robusnog nadgledanja predmeta korupcije i organizovanog kriminala.

Jedinica EULEX-a za nadgledanje predmeta sprovodi robusno sistemsko i tematsko nadgledanje odabranih krivičnih i građanskih predmeta i vrši ocenu funkcionisanja kosovskog pravosuđa u pogledu poštovanja postupaka, zakona i ljudskih prava. EULEX nadgleda čitav lanac sistema krivičnog pravosuđa, odnosno na nivou policije, tužilaštva i sudstva.

TAIEX je Instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija.